Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.)

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, είναι ένα επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καινοτόμο και πρωτότυπο για τα εκκλησιαστικά δεδομένα, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 1631/896/28−5−2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1011) απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και κατέστη αυτόνομο εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την υπ’ αριθμ. 22/Διεκπ.128/14-1-2015 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 269) απόφασή της και τον Κανονισμό τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του Κανονισμού λειτουργίας του, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 5171/9-11-2021. Το Ι.Π.Ε. παρέχει στη χώρα μας τη διά βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών των Ιερών Μητροπόλεων, των νομικών προσώπων και λοιπών φορέων της Εκκλησίας, όπως και κάθε μέλους του σώματος της Εκκλησίας. Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων στον δημόσιο τομέα (άρθρο 1 του Π.Δ. 57/2007), ενώ η επιμόρφωση που παρέχει μοριοδοτείται για τις επιλογές στελεχών στον δημόσιο τομέα. Είναι επίσης φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης και παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 5119/5-11-2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 21, Τ.Κ. 105 56, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-3352.364

Fax: 210-3237.654

E-Mail: ipe.iaath@gmail.com

 

Η νέα σελίδα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως είναι στη διεύθυνση:

www.ipe.gr